Ontslag Zevenbuurt

Uw werkgever in Zevenbuurt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zevenbuurt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zevenbuurt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zevenbuurt. Uw werkgever in Zevenbuurt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zevenbuurt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zevenbuurt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zevenbuurt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zevenbuurt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zevenbuurt of met bevallingsverlof bent in Zevenbuurt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zevenbuurt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zevenbuurt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zevenbuurt
 • Als u in Zevenbuurt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zevenbuurt wilt opnemen;
 • Omdat u in Zevenbuurt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zevenbuurt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zevenbuurt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zevenbuurt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zevenbuurt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zevenbuurt. Uitzonderingen in Zevenbuurt;
 • Als uw werkgever in Zevenbuurt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zevenbuurt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zevenbuurt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zevenbuurt niet geschikt voor uw werk in Zevenbuurt of
 • u functioneert niet voldoende in Zevenbuurt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zevenbuurt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zevenbuurt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zevenbuurt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zevenbuurt verblijft, dan mag uw werkgever in Zevenbuurt u eveneens wel ontslaan.