Ontslag Zevenbergschen hoek

Uw werkgever in Zevenbergschen hoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zevenbergschen hoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zevenbergschen hoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zevenbergschen hoek. Uw werkgever in Zevenbergschen hoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zevenbergschen hoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zevenbergschen hoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zevenbergschen hoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zevenbergschen hoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zevenbergschen hoek of met bevallingsverlof bent in Zevenbergschen hoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zevenbergschen hoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zevenbergschen hoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zevenbergschen hoek
 • Als u in Zevenbergschen hoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zevenbergschen hoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Zevenbergschen hoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zevenbergschen hoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zevenbergschen hoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zevenbergschen hoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zevenbergschen hoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zevenbergschen hoek. Uitzonderingen in Zevenbergschen hoek;
 • Als uw werkgever in Zevenbergschen hoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zevenbergschen hoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zevenbergschen hoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zevenbergschen hoek niet geschikt voor uw werk in Zevenbergschen hoek of
 • u functioneert niet voldoende in Zevenbergschen hoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zevenbergschen hoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zevenbergschen hoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zevenbergschen hoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zevenbergschen hoek verblijft, dan mag uw werkgever in Zevenbergschen hoek u eveneens wel ontslaan.