Ontslag Zevenbergen

Uw werkgever in Zevenbergen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zevenbergen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zevenbergen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zevenbergen. Uw werkgever in Zevenbergen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zevenbergen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zevenbergen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zevenbergen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zevenbergen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zevenbergen of met bevallingsverlof bent in Zevenbergen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zevenbergen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zevenbergen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zevenbergen
 • Als u in Zevenbergen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zevenbergen wilt opnemen;
 • Omdat u in Zevenbergen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zevenbergen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zevenbergen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zevenbergen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zevenbergen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zevenbergen. Uitzonderingen in Zevenbergen;
 • Als uw werkgever in Zevenbergen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zevenbergen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zevenbergen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zevenbergen niet geschikt voor uw werk in Zevenbergen of
 • u functioneert niet voldoende in Zevenbergen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zevenbergen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zevenbergen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zevenbergen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zevenbergen verblijft, dan mag uw werkgever in Zevenbergen u eveneens wel ontslaan.