Ontslag Zetten

Uw werkgever in Zetten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zetten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zetten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zetten. Uw werkgever in Zetten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zetten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zetten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zetten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zetten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zetten of met bevallingsverlof bent in Zetten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zetten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zetten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zetten
 • Als u in Zetten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zetten wilt opnemen;
 • Omdat u in Zetten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zetten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zetten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zetten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zetten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zetten. Uitzonderingen in Zetten;
 • Als uw werkgever in Zetten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zetten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zetten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zetten niet geschikt voor uw werk in Zetten of
 • u functioneert niet voldoende in Zetten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zetten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zetten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zetten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zetten verblijft, dan mag uw werkgever in Zetten u eveneens wel ontslaan.