Ontslag Zethuis

Uw werkgever in Zethuis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zethuis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zethuis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zethuis. Uw werkgever in Zethuis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zethuis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zethuis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zethuis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zethuis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zethuis of met bevallingsverlof bent in Zethuis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zethuis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zethuis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zethuis
 • Als u in Zethuis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zethuis wilt opnemen;
 • Omdat u in Zethuis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zethuis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zethuis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zethuis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zethuis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zethuis. Uitzonderingen in Zethuis;
 • Als uw werkgever in Zethuis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zethuis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zethuis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zethuis niet geschikt voor uw werk in Zethuis of
 • u functioneert niet voldoende in Zethuis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zethuis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zethuis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zethuis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zethuis verblijft, dan mag uw werkgever in Zethuis u eveneens wel ontslaan.