Ontslag Zennewijnen

Uw werkgever in Zennewijnen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zennewijnen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zennewijnen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zennewijnen. Uw werkgever in Zennewijnen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zennewijnen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zennewijnen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zennewijnen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zennewijnen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zennewijnen of met bevallingsverlof bent in Zennewijnen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zennewijnen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zennewijnen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zennewijnen
 • Als u in Zennewijnen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zennewijnen wilt opnemen;
 • Omdat u in Zennewijnen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zennewijnen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zennewijnen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zennewijnen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zennewijnen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zennewijnen. Uitzonderingen in Zennewijnen;
 • Als uw werkgever in Zennewijnen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zennewijnen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zennewijnen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zennewijnen niet geschikt voor uw werk in Zennewijnen of
 • u functioneert niet voldoende in Zennewijnen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zennewijnen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zennewijnen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zennewijnen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zennewijnen verblijft, dan mag uw werkgever in Zennewijnen u eveneens wel ontslaan.