Ontslag Zenderen

Uw werkgever in Zenderen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zenderen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zenderen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zenderen. Uw werkgever in Zenderen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zenderen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zenderen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zenderen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zenderen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zenderen of met bevallingsverlof bent in Zenderen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zenderen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zenderen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zenderen
 • Als u in Zenderen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zenderen wilt opnemen;
 • Omdat u in Zenderen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zenderen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zenderen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zenderen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zenderen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zenderen. Uitzonderingen in Zenderen;
 • Als uw werkgever in Zenderen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zenderen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zenderen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zenderen niet geschikt voor uw werk in Zenderen of
 • u functioneert niet voldoende in Zenderen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zenderen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zenderen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zenderen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zenderen verblijft, dan mag uw werkgever in Zenderen u eveneens wel ontslaan.