Ontslag Zelt

Uw werkgever in Zelt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zelt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zelt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zelt. Uw werkgever in Zelt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zelt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zelt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zelt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zelt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zelt of met bevallingsverlof bent in Zelt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zelt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zelt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zelt
 • Als u in Zelt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zelt wilt opnemen;
 • Omdat u in Zelt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zelt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zelt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zelt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zelt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zelt. Uitzonderingen in Zelt;
 • Als uw werkgever in Zelt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zelt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zelt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zelt niet geschikt voor uw werk in Zelt of
 • u functioneert niet voldoende in Zelt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zelt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zelt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zelt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zelt verblijft, dan mag uw werkgever in Zelt u eveneens wel ontslaan.