Ontslag Zelhem

Uw werkgever in Zelhem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zelhem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zelhem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zelhem. Uw werkgever in Zelhem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zelhem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zelhem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zelhem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zelhem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zelhem of met bevallingsverlof bent in Zelhem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zelhem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zelhem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zelhem
 • Als u in Zelhem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zelhem wilt opnemen;
 • Omdat u in Zelhem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zelhem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zelhem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zelhem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zelhem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zelhem. Uitzonderingen in Zelhem;
 • Als uw werkgever in Zelhem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zelhem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zelhem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zelhem niet geschikt voor uw werk in Zelhem of
 • u functioneert niet voldoende in Zelhem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zelhem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zelhem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zelhem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zelhem verblijft, dan mag uw werkgever in Zelhem u eveneens wel ontslaan.