Ontslag Zeldert

Uw werkgever in Zeldert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zeldert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zeldert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zeldert. Uw werkgever in Zeldert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zeldert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zeldert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zeldert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zeldert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zeldert of met bevallingsverlof bent in Zeldert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zeldert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zeldert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zeldert
 • Als u in Zeldert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zeldert wilt opnemen;
 • Omdat u in Zeldert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zeldert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zeldert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zeldert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zeldert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zeldert. Uitzonderingen in Zeldert;
 • Als uw werkgever in Zeldert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zeldert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zeldert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zeldert niet geschikt voor uw werk in Zeldert of
 • u functioneert niet voldoende in Zeldert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zeldert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zeldert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zeldert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zeldert verblijft, dan mag uw werkgever in Zeldert u eveneens wel ontslaan.