Ontslag Ven-zelderheide

Uw werkgever in Ven-zelderheide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ven-zelderheide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ven-zelderheide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ven-zelderheide. Uw werkgever in Ven-zelderheide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ven-zelderheide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ven-zelderheide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ven-zelderheide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ven-zelderheide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ven-zelderheide of met bevallingsverlof bent in Ven-zelderheide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ven-zelderheide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ven-zelderheide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ven-zelderheide
 • Als u in Ven-zelderheide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ven-zelderheide wilt opnemen;
 • Omdat u in Ven-zelderheide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ven-zelderheide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ven-zelderheide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ven-zelderheide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ven-zelderheide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ven-zelderheide. Uitzonderingen in Ven-zelderheide;
 • Als uw werkgever in Ven-zelderheide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ven-zelderheide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ven-zelderheide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ven-zelderheide niet geschikt voor uw werk in Ven-zelderheide of
 • u functioneert niet voldoende in Ven-zelderheide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ven-zelderheide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ven-zelderheide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ven-zelderheide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ven-zelderheide verblijft, dan mag uw werkgever in Ven-zelderheide u eveneens wel ontslaan.