Ontslag Zeldam

Uw werkgever in Zeldam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zeldam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zeldam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zeldam. Uw werkgever in Zeldam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zeldam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zeldam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zeldam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zeldam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zeldam of met bevallingsverlof bent in Zeldam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zeldam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zeldam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zeldam
 • Als u in Zeldam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zeldam wilt opnemen;
 • Omdat u in Zeldam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zeldam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zeldam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zeldam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zeldam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zeldam. Uitzonderingen in Zeldam;
 • Als uw werkgever in Zeldam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zeldam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zeldam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zeldam niet geschikt voor uw werk in Zeldam of
 • u functioneert niet voldoende in Zeldam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zeldam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zeldam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zeldam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zeldam verblijft, dan mag uw werkgever in Zeldam u eveneens wel ontslaan.