Ontslag Zeist

Uw werkgever in Zeist mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zeist zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zeist

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zeist. Uw werkgever in Zeist mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zeist arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zeist niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zeist te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zeist u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zeist of met bevallingsverlof bent in Zeist.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zeist kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zeist die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zeist
 • Als u in Zeist lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zeist wilt opnemen;
 • Omdat u in Zeist lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zeist lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zeist wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zeist op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zeist

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zeist. Uitzonderingen in Zeist;
 • Als uw werkgever in Zeist bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zeist aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zeist gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zeist niet geschikt voor uw werk in Zeist of
 • u functioneert niet voldoende in Zeist.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zeist

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zeist niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zeist of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zeist verblijft, dan mag uw werkgever in Zeist u eveneens wel ontslaan.