Ontslag Zeijerveld

Uw werkgever in Zeijerveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zeijerveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zeijerveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zeijerveld. Uw werkgever in Zeijerveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zeijerveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zeijerveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zeijerveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zeijerveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zeijerveld of met bevallingsverlof bent in Zeijerveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zeijerveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zeijerveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zeijerveld
 • Als u in Zeijerveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zeijerveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Zeijerveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zeijerveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zeijerveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zeijerveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zeijerveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zeijerveld. Uitzonderingen in Zeijerveld;
 • Als uw werkgever in Zeijerveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zeijerveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zeijerveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zeijerveld niet geschikt voor uw werk in Zeijerveld of
 • u functioneert niet voldoende in Zeijerveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zeijerveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zeijerveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zeijerveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zeijerveld verblijft, dan mag uw werkgever in Zeijerveld u eveneens wel ontslaan.