Ontslag Zeijerveen

Uw werkgever in Zeijerveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zeijerveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zeijerveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zeijerveen. Uw werkgever in Zeijerveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zeijerveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zeijerveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zeijerveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zeijerveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zeijerveen of met bevallingsverlof bent in Zeijerveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zeijerveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zeijerveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zeijerveen
 • Als u in Zeijerveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zeijerveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Zeijerveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zeijerveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zeijerveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zeijerveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zeijerveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zeijerveen. Uitzonderingen in Zeijerveen;
 • Als uw werkgever in Zeijerveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zeijerveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zeijerveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zeijerveen niet geschikt voor uw werk in Zeijerveen of
 • u functioneert niet voldoende in Zeijerveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zeijerveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zeijerveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zeijerveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zeijerveen verblijft, dan mag uw werkgever in Zeijerveen u eveneens wel ontslaan.