Ontslag Zeijen

Uw werkgever in Zeijen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zeijen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zeijen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zeijen. Uw werkgever in Zeijen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zeijen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zeijen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zeijen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zeijen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zeijen of met bevallingsverlof bent in Zeijen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zeijen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zeijen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zeijen
 • Als u in Zeijen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zeijen wilt opnemen;
 • Omdat u in Zeijen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zeijen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zeijen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zeijen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zeijen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zeijen. Uitzonderingen in Zeijen;
 • Als uw werkgever in Zeijen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zeijen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zeijen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zeijen niet geschikt voor uw werk in Zeijen of
 • u functioneert niet voldoende in Zeijen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zeijen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zeijen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zeijen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zeijen verblijft, dan mag uw werkgever in Zeijen u eveneens wel ontslaan.