Ontslag Zegveld

Uw werkgever in Zegveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zegveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zegveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zegveld. Uw werkgever in Zegveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zegveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zegveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zegveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zegveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zegveld of met bevallingsverlof bent in Zegveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zegveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zegveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zegveld
 • Als u in Zegveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zegveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Zegveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zegveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zegveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zegveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zegveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zegveld. Uitzonderingen in Zegveld;
 • Als uw werkgever in Zegveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zegveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zegveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zegveld niet geschikt voor uw werk in Zegveld of
 • u functioneert niet voldoende in Zegveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zegveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zegveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zegveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zegveld verblijft, dan mag uw werkgever in Zegveld u eveneens wel ontslaan.