Ontslag Zegge

Uw werkgever in Zegge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zegge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zegge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zegge. Uw werkgever in Zegge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zegge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zegge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zegge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zegge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zegge of met bevallingsverlof bent in Zegge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zegge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zegge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zegge
 • Als u in Zegge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zegge wilt opnemen;
 • Omdat u in Zegge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zegge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zegge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zegge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zegge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zegge. Uitzonderingen in Zegge;
 • Als uw werkgever in Zegge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zegge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zegge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zegge niet geschikt voor uw werk in Zegge of
 • u functioneert niet voldoende in Zegge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zegge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zegge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zegge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zegge verblijft, dan mag uw werkgever in Zegge u eveneens wel ontslaan.