Ontslag Zeewolde

Uw werkgever in Zeewolde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zeewolde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zeewolde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zeewolde. Uw werkgever in Zeewolde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zeewolde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zeewolde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zeewolde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zeewolde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zeewolde of met bevallingsverlof bent in Zeewolde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zeewolde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zeewolde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zeewolde
 • Als u in Zeewolde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zeewolde wilt opnemen;
 • Omdat u in Zeewolde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zeewolde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zeewolde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zeewolde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zeewolde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zeewolde. Uitzonderingen in Zeewolde;
 • Als uw werkgever in Zeewolde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zeewolde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zeewolde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zeewolde niet geschikt voor uw werk in Zeewolde of
 • u functioneert niet voldoende in Zeewolde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zeewolde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zeewolde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zeewolde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zeewolde verblijft, dan mag uw werkgever in Zeewolde u eveneens wel ontslaan.