Ontslag Zeesse

Uw werkgever in Zeesse mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zeesse zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zeesse

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zeesse. Uw werkgever in Zeesse mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zeesse arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zeesse niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zeesse te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zeesse u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zeesse of met bevallingsverlof bent in Zeesse.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zeesse kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zeesse die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zeesse
 • Als u in Zeesse lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zeesse wilt opnemen;
 • Omdat u in Zeesse lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zeesse lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zeesse wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zeesse op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zeesse

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zeesse. Uitzonderingen in Zeesse;
 • Als uw werkgever in Zeesse bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zeesse aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zeesse gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zeesse niet geschikt voor uw werk in Zeesse of
 • u functioneert niet voldoende in Zeesse.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zeesse

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zeesse niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zeesse of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zeesse verblijft, dan mag uw werkgever in Zeesse u eveneens wel ontslaan.