Ontslag Zeerijp

Uw werkgever in Zeerijp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zeerijp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zeerijp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zeerijp. Uw werkgever in Zeerijp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zeerijp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zeerijp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zeerijp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zeerijp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zeerijp of met bevallingsverlof bent in Zeerijp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zeerijp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zeerijp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zeerijp
 • Als u in Zeerijp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zeerijp wilt opnemen;
 • Omdat u in Zeerijp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zeerijp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zeerijp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zeerijp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zeerijp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zeerijp. Uitzonderingen in Zeerijp;
 • Als uw werkgever in Zeerijp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zeerijp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zeerijp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zeerijp niet geschikt voor uw werk in Zeerijp of
 • u functioneert niet voldoende in Zeerijp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zeerijp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zeerijp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zeerijp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zeerijp verblijft, dan mag uw werkgever in Zeerijp u eveneens wel ontslaan.