Ontslag Zeelberg

Uw werkgever in Zeelberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zeelberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zeelberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zeelberg. Uw werkgever in Zeelberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zeelberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zeelberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zeelberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zeelberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zeelberg of met bevallingsverlof bent in Zeelberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zeelberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zeelberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zeelberg
 • Als u in Zeelberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zeelberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Zeelberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zeelberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zeelberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zeelberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zeelberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zeelberg. Uitzonderingen in Zeelberg;
 • Als uw werkgever in Zeelberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zeelberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zeelberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zeelberg niet geschikt voor uw werk in Zeelberg of
 • u functioneert niet voldoende in Zeelberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zeelberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zeelberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zeelberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zeelberg verblijft, dan mag uw werkgever in Zeelberg u eveneens wel ontslaan.