Ontslag Zeeland

Uw werkgever in Zeeland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zeeland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zeeland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zeeland. Uw werkgever in Zeeland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zeeland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zeeland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zeeland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zeeland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zeeland of met bevallingsverlof bent in Zeeland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zeeland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zeeland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zeeland
 • Als u in Zeeland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zeeland wilt opnemen;
 • Omdat u in Zeeland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zeeland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zeeland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zeeland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zeeland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zeeland. Uitzonderingen in Zeeland;
 • Als uw werkgever in Zeeland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zeeland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zeeland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zeeland niet geschikt voor uw werk in Zeeland of
 • u functioneert niet voldoende in Zeeland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zeeland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zeeland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zeeland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zeeland verblijft, dan mag uw werkgever in Zeeland u eveneens wel ontslaan.