Ontslag Zeegse

Uw werkgever in Zeegse mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zeegse zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zeegse

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zeegse. Uw werkgever in Zeegse mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zeegse arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zeegse niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zeegse te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zeegse u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zeegse of met bevallingsverlof bent in Zeegse.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zeegse kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zeegse die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zeegse
 • Als u in Zeegse lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zeegse wilt opnemen;
 • Omdat u in Zeegse lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zeegse lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zeegse wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zeegse op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zeegse

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zeegse. Uitzonderingen in Zeegse;
 • Als uw werkgever in Zeegse bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zeegse aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zeegse gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zeegse niet geschikt voor uw werk in Zeegse of
 • u functioneert niet voldoende in Zeegse.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zeegse

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zeegse niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zeegse of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zeegse verblijft, dan mag uw werkgever in Zeegse u eveneens wel ontslaan.