Ontslag Zeegat

Uw werkgever in Zeegat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zeegat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zeegat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zeegat. Uw werkgever in Zeegat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zeegat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zeegat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zeegat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zeegat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zeegat of met bevallingsverlof bent in Zeegat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zeegat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zeegat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zeegat
 • Als u in Zeegat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zeegat wilt opnemen;
 • Omdat u in Zeegat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zeegat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zeegat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zeegat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zeegat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zeegat. Uitzonderingen in Zeegat;
 • Als uw werkgever in Zeegat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zeegat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zeegat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zeegat niet geschikt voor uw werk in Zeegat of
 • u functioneert niet voldoende in Zeegat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zeegat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zeegat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zeegat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zeegat verblijft, dan mag uw werkgever in Zeegat u eveneens wel ontslaan.