Ontslag Zeedorp

Uw werkgever in Zeedorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zeedorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zeedorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zeedorp. Uw werkgever in Zeedorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zeedorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zeedorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zeedorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zeedorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zeedorp of met bevallingsverlof bent in Zeedorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zeedorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zeedorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zeedorp
 • Als u in Zeedorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zeedorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Zeedorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zeedorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zeedorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zeedorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zeedorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zeedorp. Uitzonderingen in Zeedorp;
 • Als uw werkgever in Zeedorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zeedorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zeedorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zeedorp niet geschikt voor uw werk in Zeedorp of
 • u functioneert niet voldoende in Zeedorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zeedorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zeedorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zeedorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zeedorp verblijft, dan mag uw werkgever in Zeedorp u eveneens wel ontslaan.