Ontslag Zeddam

Uw werkgever in Zeddam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zeddam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zeddam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zeddam. Uw werkgever in Zeddam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zeddam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zeddam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zeddam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zeddam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zeddam of met bevallingsverlof bent in Zeddam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zeddam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zeddam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zeddam
 • Als u in Zeddam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zeddam wilt opnemen;
 • Omdat u in Zeddam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zeddam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zeddam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zeddam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zeddam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zeddam. Uitzonderingen in Zeddam;
 • Als uw werkgever in Zeddam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zeddam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zeddam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zeddam niet geschikt voor uw werk in Zeddam of
 • u functioneert niet voldoende in Zeddam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zeddam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zeddam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zeddam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zeddam verblijft, dan mag uw werkgever in Zeddam u eveneens wel ontslaan.