Ontslag Zandwijk

Uw werkgever in Zandwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zandwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zandwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zandwijk. Uw werkgever in Zandwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zandwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zandwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zandwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zandwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zandwijk of met bevallingsverlof bent in Zandwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zandwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zandwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zandwijk
 • Als u in Zandwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zandwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Zandwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zandwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zandwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zandwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zandwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zandwijk. Uitzonderingen in Zandwijk;
 • Als uw werkgever in Zandwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zandwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zandwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zandwijk niet geschikt voor uw werk in Zandwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Zandwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zandwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zandwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zandwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zandwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Zandwijk u eveneens wel ontslaan.