Ontslag Zandstraat

Uw werkgever in Zandstraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zandstraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zandstraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zandstraat. Uw werkgever in Zandstraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zandstraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zandstraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zandstraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zandstraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zandstraat of met bevallingsverlof bent in Zandstraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zandstraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zandstraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zandstraat
 • Als u in Zandstraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zandstraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Zandstraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zandstraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zandstraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zandstraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zandstraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zandstraat. Uitzonderingen in Zandstraat;
 • Als uw werkgever in Zandstraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zandstraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zandstraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zandstraat niet geschikt voor uw werk in Zandstraat of
 • u functioneert niet voldoende in Zandstraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zandstraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zandstraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zandstraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zandstraat verblijft, dan mag uw werkgever in Zandstraat u eveneens wel ontslaan.