Ontslag Zandpol

Uw werkgever in Zandpol mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zandpol zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zandpol

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zandpol. Uw werkgever in Zandpol mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zandpol arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zandpol niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zandpol te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zandpol u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zandpol of met bevallingsverlof bent in Zandpol.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zandpol kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zandpol die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zandpol
 • Als u in Zandpol lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zandpol wilt opnemen;
 • Omdat u in Zandpol lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zandpol lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zandpol wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zandpol op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zandpol

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zandpol. Uitzonderingen in Zandpol;
 • Als uw werkgever in Zandpol bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zandpol aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zandpol gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zandpol niet geschikt voor uw werk in Zandpol of
 • u functioneert niet voldoende in Zandpol.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zandpol

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zandpol niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zandpol of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zandpol verblijft, dan mag uw werkgever in Zandpol u eveneens wel ontslaan.