Ontslag Zandplaat

Uw werkgever in Zandplaat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zandplaat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zandplaat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zandplaat. Uw werkgever in Zandplaat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zandplaat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zandplaat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zandplaat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zandplaat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zandplaat of met bevallingsverlof bent in Zandplaat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zandplaat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zandplaat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zandplaat
 • Als u in Zandplaat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zandplaat wilt opnemen;
 • Omdat u in Zandplaat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zandplaat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zandplaat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zandplaat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zandplaat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zandplaat. Uitzonderingen in Zandplaat;
 • Als uw werkgever in Zandplaat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zandplaat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zandplaat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zandplaat niet geschikt voor uw werk in Zandplaat of
 • u functioneert niet voldoende in Zandplaat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zandplaat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zandplaat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zandplaat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zandplaat verblijft, dan mag uw werkgever in Zandplaat u eveneens wel ontslaan.