Ontslag Zandoerle

Uw werkgever in Zandoerle mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zandoerle zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zandoerle

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zandoerle. Uw werkgever in Zandoerle mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zandoerle arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zandoerle niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zandoerle te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zandoerle u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zandoerle of met bevallingsverlof bent in Zandoerle.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zandoerle kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zandoerle die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zandoerle
 • Als u in Zandoerle lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zandoerle wilt opnemen;
 • Omdat u in Zandoerle lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zandoerle lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zandoerle wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zandoerle op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zandoerle

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zandoerle. Uitzonderingen in Zandoerle;
 • Als uw werkgever in Zandoerle bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zandoerle aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zandoerle gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zandoerle niet geschikt voor uw werk in Zandoerle of
 • u functioneert niet voldoende in Zandoerle.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zandoerle

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zandoerle niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zandoerle of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zandoerle verblijft, dan mag uw werkgever in Zandoerle u eveneens wel ontslaan.