Ontslag Zandkant

Uw werkgever in Zandkant mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zandkant zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zandkant

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zandkant. Uw werkgever in Zandkant mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zandkant arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zandkant niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zandkant te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zandkant u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zandkant of met bevallingsverlof bent in Zandkant.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zandkant kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zandkant die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zandkant
 • Als u in Zandkant lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zandkant wilt opnemen;
 • Omdat u in Zandkant lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zandkant lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zandkant wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zandkant op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zandkant

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zandkant. Uitzonderingen in Zandkant;
 • Als uw werkgever in Zandkant bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zandkant aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zandkant gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zandkant niet geschikt voor uw werk in Zandkant of
 • u functioneert niet voldoende in Zandkant.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zandkant

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zandkant niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zandkant of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zandkant verblijft, dan mag uw werkgever in Zandkant u eveneens wel ontslaan.