Ontslag Zandhuizen /sânhuzen

Uw werkgever in Zandhuizen /sânhuzen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zandhuizen /sânhuzen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zandhuizen /sânhuzen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zandhuizen /sânhuzen. Uw werkgever in Zandhuizen /sânhuzen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zandhuizen /sânhuzen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zandhuizen /sânhuzen niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zandhuizen /sânhuzen te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zandhuizen /sânhuzen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zandhuizen /sânhuzen of met bevallingsverlof bent in Zandhuizen /sânhuzen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zandhuizen /sânhuzen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zandhuizen /sânhuzen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zandhuizen /sânhuzen
 • Als u in Zandhuizen /sânhuzen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zandhuizen /sânhuzen wilt opnemen;
 • Omdat u in Zandhuizen /sânhuzen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zandhuizen /sânhuzen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zandhuizen /sânhuzen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zandhuizen /sânhuzen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zandhuizen /sânhuzen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zandhuizen /sânhuzen. Uitzonderingen in Zandhuizen /sânhuzen;
 • Als uw werkgever in Zandhuizen /sânhuzen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zandhuizen /sânhuzen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zandhuizen /sânhuzen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zandhuizen /sânhuzen niet geschikt voor uw werk in Zandhuizen /sânhuzen of
 • u functioneert niet voldoende in Zandhuizen /sânhuzen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zandhuizen /sânhuzen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zandhuizen /sânhuzen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zandhuizen /sânhuzen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zandhuizen /sânhuzen verblijft, dan mag uw werkgever in Zandhuizen /sânhuzen u eveneens wel ontslaan.