Ontslag Zandhoek

Uw werkgever in Zandhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zandhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zandhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zandhoek. Uw werkgever in Zandhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zandhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zandhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zandhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zandhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zandhoek of met bevallingsverlof bent in Zandhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zandhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zandhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zandhoek
 • Als u in Zandhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zandhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Zandhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zandhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zandhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zandhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zandhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zandhoek. Uitzonderingen in Zandhoek;
 • Als uw werkgever in Zandhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zandhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zandhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zandhoek niet geschikt voor uw werk in Zandhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Zandhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zandhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zandhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zandhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zandhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Zandhoek u eveneens wel ontslaan.