Ontslag Zandheuvel

Uw werkgever in Zandheuvel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zandheuvel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zandheuvel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zandheuvel. Uw werkgever in Zandheuvel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zandheuvel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zandheuvel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zandheuvel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zandheuvel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zandheuvel of met bevallingsverlof bent in Zandheuvel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zandheuvel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zandheuvel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zandheuvel
 • Als u in Zandheuvel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zandheuvel wilt opnemen;
 • Omdat u in Zandheuvel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zandheuvel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zandheuvel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zandheuvel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zandheuvel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zandheuvel. Uitzonderingen in Zandheuvel;
 • Als uw werkgever in Zandheuvel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zandheuvel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zandheuvel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zandheuvel niet geschikt voor uw werk in Zandheuvel of
 • u functioneert niet voldoende in Zandheuvel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zandheuvel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zandheuvel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zandheuvel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zandheuvel verblijft, dan mag uw werkgever in Zandheuvel u eveneens wel ontslaan.