Ontslag Zandfort

Uw werkgever in Zandfort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zandfort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zandfort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zandfort. Uw werkgever in Zandfort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zandfort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zandfort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zandfort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zandfort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zandfort of met bevallingsverlof bent in Zandfort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zandfort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zandfort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zandfort
 • Als u in Zandfort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zandfort wilt opnemen;
 • Omdat u in Zandfort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zandfort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zandfort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zandfort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zandfort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zandfort. Uitzonderingen in Zandfort;
 • Als uw werkgever in Zandfort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zandfort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zandfort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zandfort niet geschikt voor uw werk in Zandfort of
 • u functioneert niet voldoende in Zandfort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zandfort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zandfort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zandfort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zandfort verblijft, dan mag uw werkgever in Zandfort u eveneens wel ontslaan.