Ontslag Zandeweer

Uw werkgever in Zandeweer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zandeweer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zandeweer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zandeweer. Uw werkgever in Zandeweer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zandeweer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zandeweer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zandeweer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zandeweer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zandeweer of met bevallingsverlof bent in Zandeweer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zandeweer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zandeweer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zandeweer
 • Als u in Zandeweer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zandeweer wilt opnemen;
 • Omdat u in Zandeweer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zandeweer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zandeweer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zandeweer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zandeweer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zandeweer. Uitzonderingen in Zandeweer;
 • Als uw werkgever in Zandeweer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zandeweer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zandeweer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zandeweer niet geschikt voor uw werk in Zandeweer of
 • u functioneert niet voldoende in Zandeweer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zandeweer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zandeweer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zandeweer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zandeweer verblijft, dan mag uw werkgever in Zandeweer u eveneens wel ontslaan.