Ontslag Zandeind

Uw werkgever in Zandeind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zandeind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zandeind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zandeind. Uw werkgever in Zandeind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zandeind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zandeind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zandeind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zandeind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zandeind of met bevallingsverlof bent in Zandeind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zandeind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zandeind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zandeind
 • Als u in Zandeind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zandeind wilt opnemen;
 • Omdat u in Zandeind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zandeind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zandeind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zandeind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zandeind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zandeind. Uitzonderingen in Zandeind;
 • Als uw werkgever in Zandeind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zandeind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zandeind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zandeind niet geschikt voor uw werk in Zandeind of
 • u functioneert niet voldoende in Zandeind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zandeind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zandeind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zandeind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zandeind verblijft, dan mag uw werkgever in Zandeind u eveneens wel ontslaan.