Ontslag Zandburen

Uw werkgever in Zandburen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zandburen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zandburen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zandburen. Uw werkgever in Zandburen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zandburen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zandburen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zandburen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zandburen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zandburen of met bevallingsverlof bent in Zandburen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zandburen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zandburen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zandburen
 • Als u in Zandburen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zandburen wilt opnemen;
 • Omdat u in Zandburen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zandburen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zandburen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zandburen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zandburen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zandburen. Uitzonderingen in Zandburen;
 • Als uw werkgever in Zandburen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zandburen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zandburen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zandburen niet geschikt voor uw werk in Zandburen of
 • u functioneert niet voldoende in Zandburen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zandburen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zandburen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zandburen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zandburen verblijft, dan mag uw werkgever in Zandburen u eveneens wel ontslaan.