Ontslag Zandbulten /sânbulten

Uw werkgever in Zandbulten /sânbulten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zandbulten /sânbulten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zandbulten /sânbulten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zandbulten /sânbulten. Uw werkgever in Zandbulten /sânbulten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zandbulten /sânbulten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zandbulten /sânbulten niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zandbulten /sânbulten te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zandbulten /sânbulten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zandbulten /sânbulten of met bevallingsverlof bent in Zandbulten /sânbulten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zandbulten /sânbulten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zandbulten /sânbulten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zandbulten /sânbulten
 • Als u in Zandbulten /sânbulten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zandbulten /sânbulten wilt opnemen;
 • Omdat u in Zandbulten /sânbulten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zandbulten /sânbulten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zandbulten /sânbulten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zandbulten /sânbulten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zandbulten /sânbulten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zandbulten /sânbulten. Uitzonderingen in Zandbulten /sânbulten;
 • Als uw werkgever in Zandbulten /sânbulten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zandbulten /sânbulten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zandbulten /sânbulten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zandbulten /sânbulten niet geschikt voor uw werk in Zandbulten /sânbulten of
 • u functioneert niet voldoende in Zandbulten /sânbulten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zandbulten /sânbulten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zandbulten /sânbulten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zandbulten /sânbulten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zandbulten /sânbulten verblijft, dan mag uw werkgever in Zandbulten /sânbulten u eveneens wel ontslaan.