Ontslag Zandberg

Uw werkgever in Zandberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zandberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zandberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zandberg. Uw werkgever in Zandberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zandberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zandberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zandberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zandberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zandberg of met bevallingsverlof bent in Zandberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zandberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zandberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zandberg
 • Als u in Zandberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zandberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Zandberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zandberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zandberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zandberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zandberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zandberg. Uitzonderingen in Zandberg;
 • Als uw werkgever in Zandberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zandberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zandberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zandberg niet geschikt voor uw werk in Zandberg of
 • u functioneert niet voldoende in Zandberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zandberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zandberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zandberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zandberg verblijft, dan mag uw werkgever in Zandberg u eveneens wel ontslaan.