Ontslag Zaltbommel

Uw werkgever in Zaltbommel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zaltbommel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zaltbommel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zaltbommel. Uw werkgever in Zaltbommel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zaltbommel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zaltbommel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zaltbommel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zaltbommel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zaltbommel of met bevallingsverlof bent in Zaltbommel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zaltbommel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zaltbommel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zaltbommel
 • Als u in Zaltbommel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zaltbommel wilt opnemen;
 • Omdat u in Zaltbommel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zaltbommel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zaltbommel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zaltbommel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zaltbommel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zaltbommel. Uitzonderingen in Zaltbommel;
 • Als uw werkgever in Zaltbommel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zaltbommel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zaltbommel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zaltbommel niet geschikt voor uw werk in Zaltbommel of
 • u functioneert niet voldoende in Zaltbommel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zaltbommel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zaltbommel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zaltbommel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zaltbommel verblijft, dan mag uw werkgever in Zaltbommel u eveneens wel ontslaan.