Ontslag Zalné

Uw werkgever in Zalné mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zalné zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zalné

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zalné. Uw werkgever in Zalné mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zalné arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zalné niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zalné te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zalné u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zalné of met bevallingsverlof bent in Zalné.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zalné kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zalné die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zalné
 • Als u in Zalné lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zalné wilt opnemen;
 • Omdat u in Zalné lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zalné lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zalné wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zalné op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zalné

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zalné. Uitzonderingen in Zalné;
 • Als uw werkgever in Zalné bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zalné aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zalné gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zalné niet geschikt voor uw werk in Zalné of
 • u functioneert niet voldoende in Zalné.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zalné

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zalné niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zalné of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zalné verblijft, dan mag uw werkgever in Zalné u eveneens wel ontslaan.