Ontslag Zalk

Uw werkgever in Zalk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zalk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zalk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zalk. Uw werkgever in Zalk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zalk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zalk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zalk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zalk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zalk of met bevallingsverlof bent in Zalk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zalk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zalk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zalk
 • Als u in Zalk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zalk wilt opnemen;
 • Omdat u in Zalk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zalk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zalk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zalk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zalk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zalk. Uitzonderingen in Zalk;
 • Als uw werkgever in Zalk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zalk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zalk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zalk niet geschikt voor uw werk in Zalk of
 • u functioneert niet voldoende in Zalk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zalk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zalk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zalk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zalk verblijft, dan mag uw werkgever in Zalk u eveneens wel ontslaan.