Ontslag Zaarvlaas

Uw werkgever in Zaarvlaas mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zaarvlaas zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zaarvlaas

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zaarvlaas. Uw werkgever in Zaarvlaas mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zaarvlaas arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zaarvlaas niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zaarvlaas te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zaarvlaas u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zaarvlaas of met bevallingsverlof bent in Zaarvlaas.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zaarvlaas kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zaarvlaas die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zaarvlaas
 • Als u in Zaarvlaas lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zaarvlaas wilt opnemen;
 • Omdat u in Zaarvlaas lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zaarvlaas lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zaarvlaas wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zaarvlaas op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zaarvlaas

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zaarvlaas. Uitzonderingen in Zaarvlaas;
 • Als uw werkgever in Zaarvlaas bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zaarvlaas aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zaarvlaas gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zaarvlaas niet geschikt voor uw werk in Zaarvlaas of
 • u functioneert niet voldoende in Zaarvlaas.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zaarvlaas

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zaarvlaas niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zaarvlaas of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zaarvlaas verblijft, dan mag uw werkgever in Zaarvlaas u eveneens wel ontslaan.