Ontslag Zaandijk

Uw werkgever in Zaandijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zaandijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zaandijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zaandijk. Uw werkgever in Zaandijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zaandijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zaandijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zaandijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zaandijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zaandijk of met bevallingsverlof bent in Zaandijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zaandijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zaandijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zaandijk
 • Als u in Zaandijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zaandijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Zaandijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zaandijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zaandijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zaandijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zaandijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zaandijk. Uitzonderingen in Zaandijk;
 • Als uw werkgever in Zaandijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zaandijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zaandijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zaandijk niet geschikt voor uw werk in Zaandijk of
 • u functioneert niet voldoende in Zaandijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zaandijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zaandijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zaandijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zaandijk verblijft, dan mag uw werkgever in Zaandijk u eveneens wel ontslaan.