Ontslag Zaandam

Uw werkgever in Zaandam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zaandam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zaandam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zaandam. Uw werkgever in Zaandam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zaandam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zaandam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zaandam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zaandam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zaandam of met bevallingsverlof bent in Zaandam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zaandam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zaandam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zaandam
 • Als u in Zaandam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zaandam wilt opnemen;
 • Omdat u in Zaandam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zaandam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zaandam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zaandam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zaandam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zaandam. Uitzonderingen in Zaandam;
 • Als uw werkgever in Zaandam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zaandam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zaandam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zaandam niet geschikt voor uw werk in Zaandam of
 • u functioneert niet voldoende in Zaandam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zaandam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zaandam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zaandam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zaandam verblijft, dan mag uw werkgever in Zaandam u eveneens wel ontslaan.