Ontslag Zaamslagveer

Uw werkgever in Zaamslagveer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zaamslagveer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zaamslagveer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zaamslagveer. Uw werkgever in Zaamslagveer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zaamslagveer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zaamslagveer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zaamslagveer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zaamslagveer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zaamslagveer of met bevallingsverlof bent in Zaamslagveer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zaamslagveer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zaamslagveer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zaamslagveer
 • Als u in Zaamslagveer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zaamslagveer wilt opnemen;
 • Omdat u in Zaamslagveer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zaamslagveer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zaamslagveer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zaamslagveer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zaamslagveer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zaamslagveer. Uitzonderingen in Zaamslagveer;
 • Als uw werkgever in Zaamslagveer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zaamslagveer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zaamslagveer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zaamslagveer niet geschikt voor uw werk in Zaamslagveer of
 • u functioneert niet voldoende in Zaamslagveer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zaamslagveer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zaamslagveer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zaamslagveer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zaamslagveer verblijft, dan mag uw werkgever in Zaamslagveer u eveneens wel ontslaan.