Ontslag Zaamslag

Uw werkgever in Zaamslag mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zaamslag zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zaamslag

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zaamslag. Uw werkgever in Zaamslag mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zaamslag arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zaamslag niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zaamslag te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zaamslag u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zaamslag of met bevallingsverlof bent in Zaamslag.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zaamslag kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zaamslag die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zaamslag
 • Als u in Zaamslag lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zaamslag wilt opnemen;
 • Omdat u in Zaamslag lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zaamslag lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zaamslag wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zaamslag op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zaamslag

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zaamslag. Uitzonderingen in Zaamslag;
 • Als uw werkgever in Zaamslag bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zaamslag aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zaamslag gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zaamslag niet geschikt voor uw werk in Zaamslag of
 • u functioneert niet voldoende in Zaamslag.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zaamslag

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zaamslag niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zaamslag of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zaamslag verblijft, dan mag uw werkgever in Zaamslag u eveneens wel ontslaan.